Rys Historyczny

   Formalne utworzenie tej bardzo małej, bo obejmującej Brzeziny Małe i Wypalanki, placówki poprzedziły wielokrotnie ponawiane przez mieszkańców tych peryferyjnych dzielnic Częstochowy prośby o kościół i swojego duszpasterza. Na ofiarowanej przez dra Jerzego Klabisha działce proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej ks. Jerzy Sojczyński 2 września 1990 r. poświęcił krzyż. W marcu 1991 r. ks. Witold Brymora, częstochowianin, pracujący dotąd w diecezji Geraldton w Australii, zadeklarował gotowość duszpasterzowania w tej tworzącej się wspólnocie. Na liturgię zaczęto się gromadzić w barakowozie podarowanym prze Kombinat Budowlany przy ul. Bór. Pierwsza msza św. rozpoczynająca systematyczną służbę Bożą została odprawiona w ostatnią niedzielę kwietnia 1991 r. Prace budowlane przy kościele, według projektu opracowanego głównie przez ks. W. Brymorę – rozpoczęto 16 czerwca 1991 r. Należy również przy tej okazji wspomnieć p. Józefa Świątka pomysłodawcę i współorganizatora tej parafii na którego ks. W. Brymora mógł zawsze liczyć. Dwa tygodnie po rozpoczęciu budowy ks. abp Stanisław Nowak poświęcił fundamenty, a po czterech miesiącach – 15 października tegoż roku – wybudowany już, choć w stanie surowym kościół. Tę samą datę – 15 października 1991 r. – nosi dekret powołujący parafię, której terytorium zostało wyłączone z parafii św. Urszuli, Wniebowstąpienia Pańskiego i św. Antoniego z Padwy (ul. Bór)

   Drugi z kolei proboszcz ks. Władysław Wlaźlak od roku 1993 zajął się wykańczaniem wnętrza kościoła i budową plebani, a sam mieszkał na plebani parafii św. Barbary. Nową plebanię poświęcił 16 października 1995 r., podczas odpustu parafialnego ks. prałat Stanisław Gębka, miejscowy dziekan. W następnym roku wybudowano przykościelny parking. W listopadzie 1995 r. odbyły się pierwsze misje parafialne.

   Staraniem trzeciego proboszcza ks. generała Stanisława Rospondka sprowadzone zostały do kościoła parafialnego relikwie Patronki parafii św. Jadwigi Śląskiej z jej sanktuarium w Trzebnicy. Liturgii przewodniczył 16 października 2000 r. ks. bp. Antoni Długosz. Wielką zasługą ks. gen. Stanisława Rospondka było uregulowanie stanu prawnego własności parafii. Po załatwieniu spraw urzędowych wystąpił ks. Proboszcz z propozycją budowy nowego kościoła. W latach 2001-2004 wybudował kościół i plebanię według projektu mgr inż. Przemysława Sturgólewskiego. Uroczystego poświęcenia kościoła i pomnika św. Jana Pawła II dokonał ks. abp Stanisław Nowak 22 maja 2005 r. Następnie ks. gen. Stanisław Rospondek zajął się upiększaniem nowego kościoła. Zostały zainstalowane witraże w oknach i prezbiterium, ołtarz z mugli różowej, monumentalny krzyż z którego Pan Jezus błogosławi wchodzących do świątyni, 20 tajemnic różańca św., które po obu stronach ścian otulają krzyż ołtarza.

   Wielkim dniem dla parafii było ukoronowanie obrazu Matki Bożej z Wypalanek – 22 maja 2011 r. Koronacji dokonał O. Eustachy Rakoczy – paulin. Obraz jest zasuwany i odsłaniany postacią św. Jana Pawła II. Ołtarz z drzewa dębowego wykonał mistrz Władysław Czop. Ks. gen. Stanisław Rospondek sprowadził również relikwie św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II oraz Tryptyk Hetmański Żołnierza Polskiego. W kościele zainstalował również organy.

Aktualnie pieczę duszpasterską nad parafią sprawuje ks. Krzysztof Rak.

Proboszczowie dotychczasowi:
1. Witold Brymora – 1991-1993
2. Władysław Wlaźlak – 1993-1999
3. Stanisław Rospondek – 1999- 2015
4. Krzysztof Rak – 2015-…