Ogłoszenia duszpasterskie 05-03-2023

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 marca 2023

  1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
  2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi.
  3. Przypominam wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
  4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz.16.30 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 9.45. Przypominam, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej oraz za udział w Gorzkich żalach można uzyskać łaskę odpustu.
  5. Dziękuję bardzo parafianom z ul. Korkowej 25 i ul. Kosiarzy 2A i 4. za posprzątanie kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.