Ogłoszenia duszpasterskie 22-05-2022

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 22 maja 2022 W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek. W czwartkowej […]

Ogłoszenia duszpasterskie 15-05-2022

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 15 maja 2022OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza. Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszam do modlitwy w tygodniu o godz.16.30. Jutro o godz.18.15 kolejna próba dla dzieci z […]

Ogłoszenia duszpasterskie 08-05-2022

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 8 maja 2022 Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dziś dziękujemy Panu Bogu za posługę ks. biskupa Antoniego Długosza, który udzielił młodzieży naszej parafii w liczbie […]

Ogłoszenia duszpasterskie 01-05-2022

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 1 maja 2022 Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów […]

Ogłoszenia duszpasterskie 24-04-2022

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 24 kwietnia 2022CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są […]

Ogłoszenia duszpasterskie 17-04-2022

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17 kwietnia 2022 Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z innymi. Jutro drugi dzień […]

Ogłoszenia duszpasterskie 10-04-2022

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 10 kwietni 2022 Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Na początku każdej Mszy św. błogosławię palmy, odczytujemy fragment o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. […]

Ogłoszenia duszpasterskie 03-04-2022

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 3 kwietnia 2022 Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować […]

Ogłoszenia duszpasterskie 27-03-2022

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 27 marca 2022 Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. W tym tygodniu przypadają […]

Ogłoszenia duszpasterskie 20-03-2022

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20 marca 2022 Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana. W piątek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji […]