Ogłoszenia duszpasterskie 29-10-2017

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  29 października 2017

1. Dziś przeżywamy 30 niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

2. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane o godz. 8.00. i 10.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

3. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i  poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i  gestami.

4. Czwartek, 2 listopada jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca i wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwanym Dniem Zadusznym. Różaniec za zmarłych z wypominkami oktawalnymi rozpoczniemy o godz. 16.15. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w  intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godz. 15.30. do godz. 16.15. Wyjazd do chorych od godz. 9.00.

6. Za tydzień po mszy św. o godz. 12.00. spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

7. Dziękuję bardzo rodzinom Maszkowski, Adamkiewicz i Bartelak za chryzantemy, które posłużą do dekoracji na uroczystość Wszystkich Świętych i tydzień modlitw za zmarłych z naszych rodzin.

8. Dziękuję bardzo paniom: Ewie Dzianok, Edwardzie Caban i Jolancie Ujma za posprzątanie kościoła i kwiaty przed ołtarzem. Serdeczne Bóg zapłać.

9. Ogłoszenie społeczne. Na stoliku pod chórem znajdują się karty do głosowania na ,, Plac Aktywności Ruchowej” w naszej dzielnicy, przy ul. Letnia-Wczasowa. Rada Dzielnicy Błeszno prosi o zabranie kart do głosowania i oddanie głosu. Wystarczy tylko wypełnić kartę, mamy już przygotowaną kopertę i naklejony znaczek.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).