Ogłoszenia duszpasterskie 04-02-2024

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 lutego 2024

  1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia.
  2. W niedzielę 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych.
  3. Przypominam, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.
  4. Z racji Światowego Dnia Chorych za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL.
  5. Dziś na godz. 15.00. zapraszam kilka chętnych osób do rozbierania choinek i szopki. Szczególnie proszę o pomoc mężczyzn, gdyż będzie dużo wynoszenia ciężkich choinek.
  6. Zbiórka elektrośmieci.
  7. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę parafian z ul. Grzybowskiej.