Ogłoszenia duszpasterskie 12-04-2020

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12 kwietnia 2020

  1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z innymi.
  2. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.
  3. Pragnę podziękować za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: pani Teresie Ciura, pani Wiesławie Smolińskiej, pani Urszuli Ptak, pani Lidii i Monice Kucharskim, pani Ewie Szymanowskiej-Herman. Dziękuję ministrantowi Mateuszowi za gorliwą służbę, panu organiście Pawłowi za piękną posługę przy organach. Dziękuję wielu parafianom za wszelką pomoc, dobre słowo i również wsparcie finansowe naszej parafii w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii.
  4. Od ołtarza na którym dokonuje się Misterium Paschalne Chrystusa, Drogim Parafianom pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów szczególnie teraz w tym jakże trudnym czasie. Radosnego Alleluja wszystkim parafianom. (Życzenia wielkanocne można również zobaczyć na stronie facebook: https://www.facebook.com/krzysztof.rak.526/videos/2869841963051097/UzpfSTEwMDAwMDc1OTY0NTQ5NDoyODY5ODUyMjE2MzgzNDA1/