Ogłoszenia duszpasterskie 19-04-2020

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 19 kwietnia 2020
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).
  2. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składam serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych tak bardzo innych z racji epidemii Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie.
  3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia.
  4. Dalej trwamy w modlitwie suplikacji o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Do tej modlitwy pragniemy dodać również intencję o tak potrzebny deszcz aby nie było klęski suszy.