Ogłoszenia duszpasterskie 14-07-2019

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lipca 2019

  1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.
  2. Wizyta u chorych z Panem Jezusem w tym tygodniu w piątek 19 lipca od godz. 9.00.
  3. W przyszłą niedzielę 21 lipca będziemy modlić się za wszystkich kierowców i podróżujących, powierzając ich opiece św. Krzysztofa. Po każdej mszy św. błogosławieństwo pojazdów.
  4. Pod koniec miesiąca lipca zamierzam rozpocząć prace związane z położeniem podbitki na na całej długości kościoła i plebanii. Również dach starego kościoła wymaga już podjęcia prac remontowych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka,
16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.