Ogłoszenia duszpasterskie 17-09-2017

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 17 września 2017

1.  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. To również niedziela, która w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Korzystajmy z mediów katolickich, również z naszej parafialnej strony internetowej.

2.  W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

3.  W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo będziemy się modlić o to, abyśmy jak on dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

4.  Każdy z nas potrzebuje modlitwy i spotkania z Żywym i Zmartwychwstałym Jezusem. Bóg daje nam łaskę modlitwy, łaskę spotkania, które ma moc przemieniać nasze serca. Dlatego w każdy czwartek po mszy św. będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i adoracja Pana Jezusa do godz. 1900. Zapraszam na to spotkanie z Chrystusem, który na każdego z nas pragnie rozlewać swoją miłość.

5.  Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Pierwsze spotkanie z grupą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania odbędzie się w niedzielę 8 października po mszy św. o godz. 1200. Na pierwsze spotkanie zapraszam młodzież i rodziców. Grupa liczy 15 osób. Pierwsza msza św. dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii św. będzie 15 października o godz. 1200. Po mszy św. będzie spotkanie z rodzicami tych dzieci. Grupa liczy 7 osób.

6.  Pragnę bardzo podziękować panu Dariuszowi Fussy za instalację nowych lamp-naświetlaczy LED w prezbiterium kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.

7.  Dziękuję pani Annie Szczepańczyk za kwiaty chryzantemy do naszego kościoła.

8.  Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę Państwo: Jolantę Bogus, Danutę Orzełek, Zbigniewa Rajek.

W tym tygodniu patronują nam:

    * 20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe);
    * 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).