Ogłoszenia duszpasterskie 20-03-2022

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20 marca 2022

  1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
  2. W piątek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam do włączenia się do modlitw o ochronę życia. Modlitwy z których możemy skorzystać w tygodniu modlitw o ochronę życia są na stoliku przy wyjściu z kościoła. W tym dniu papież Franciszek w jedności z wszystkimi biskupami poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to również rocznica utworzenia prowincji częstochowskiej bullą ,,Totus tuus Poloniae Populus” z dnia 25 III 1992 roku. Diecezja Częstochowska została ustanowiona archidiecezją i stolicą metropolii.
  3. Zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz.16.30. oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 9.45.
  4. Widzimy już od pewnego czasu odnowione krzesła w prezbiterium. Bardzo dziękuję Róży Różańcowej z naszej parafii i grupie parafian, którzy złożyli ofiarę na odnowę naszych krzeseł. Serdeczne Bóg zapłać. W intencji ofiarodawców będzie odprawiona msza św. 29 maja o godz.12.00.
  5. Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II zaprasza 23 marca na film o św. Albercie Chmielowskim ,,Nędzarz i Madam” o godz. 18.00. Bilety w cenie 16 zł. Ulotki na stoliku przy wyjściu z kościoła.