Ogłoszenia duszpasterskie 20-11-2022

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2022

  1. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.
  2. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej.
  3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
  4. Dziś o godz. 12.00. msza św. dla dzieci z kl. 3 z naszej parafii i ze szkoły Soward przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci otrzymają książeczki do nabożeństwa.
  5. Ogłoszenie Caritas.
  6. Za tydzień po mszy św. o godz. 12.00. spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
  7. Bardzo dziękuję parafianom z ul. Witaminowej numery: 2, 3a i 5\7 za posprzątanie kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.