Ogłoszenia duszpasterskie 21-01-2024

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 stycznia 2024

  1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
  2. Dziś Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek napisał w Liście Apostolskim ,,Aperruit illis” – ,,Ustanawiam 3 Niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego. Wraz z Niedzielą Słowa Bożego od 2008 r. organizowany jest w Polsce Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
  3. W czwartek przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Prośmy w tym dniu o łaskę nawrócenia i przemiany dla nas wszystkich. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary.
  4. Zakończyłem duszpasterskie odwiedziny kolędowe rodzin naszej parafii. Dziękuję rodzinom za życzliwe przyjęcie po kolędzie, za podzielenie się swoimi radościami i problemami. Kolęda to przede wszystkim wspólna modlitwa, poświęcenie domów i błogosławieństwo mieszkańców. Dziękuję, że przyjmując księdza po kolędzie daliście świadectwo swojej wiary, miłości do Jezusa i Kościoła. Za waszą życzliwość, za wszystkie spotkania, rozmowy i ofiary wszystkim serdecznie dziękuję.
  5. Dziś przypada Dzień Babci, a jutro 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
  6. Dziś po mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
  7. Za tydzień po mszy św. o godz. 12.00. miało również odbyć siespotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Z racji tego że to będą już ferie i niektórzy już mają zaplanowane wyjazdy to spotkanie odbędzie się po feriach w rekolekcje wielkopostne.