Ogłoszenia duszpasterskie 24-07-2022

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 lipca 2022

  1. Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy.
  2. Dzisiaj modlimy się za wszystkich kierowców i podróżujących, powierzając ich opiece św. Krzysztofa. Po każdej mszy św. błogosławieństwo pojazdów.
  3. 1 lipca na ul. Bałtyckiej wydarzyła się wielka tragedia bo zapalił się dach i dom Państwa Bartelaków. W geście pomocy przez cały miesiąc lipiec będzie można wesprzeć poszkodowaną Rodzinę ofiarami do puszki.
  4. Dziękuję bardzo parafianom z ul. Irydowej nr 4 i 6 za posprzątanie kościoła i kwiaty przed ołtarzem. Serdeczne Bóg zapłać. Pani Annie Szczepańczyk dziękuję za kwiaty, które zdobią ołtarz Matki Bożej.
  5. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Adam Leżański z naszej parafii i Sabina Kołodziej z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie – zapowiedź pierwsza. Jeśli by ktoś wiedział o przeszkodach zaistniałych między tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu zgłosić to w kancelarii parafialnej.