Ogłoszenia duszpasterskie 26-03-2023

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 marca 2023

 1. Nasz Pan Jezus Chrystusa wskrzeszając Łazarza pragnie duchowo wskrzesić każdego z nas Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.
 2. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta.
 3. Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 16.30. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 9.45.
 4. Już po raz czternasty, tradycyjnie z piątku na sobotę przed Niedzielą Palmową, 31 marca br., odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Uczestnicy wyruszą w drogę po Mszy świętej o godz. 20:00, z otrzymaną mapą i opisem trasy oraz rozważaniami Drogi Krzyżowej, przygotowanymi specjalnie na to wydarzenie. EDK to forma osobistej, modlitewnej wędrówki, to rozważanie misterium męki Pańskiej poza murami kościelnymi. W trakcie nocnego, ponad 40-to kilometrowego marszu uczestnicy mają czas na refleksje i naprawdę bliskie, bardzo indywidualne spotkanie z Chrystusem. To piękne ubogacenie rekolekcji wielkopostnych. Więcej szczegółów dotyczących tras EDK i zapisów na to wydarzenie na stronie internetowej: www.edk.org.pl.
 5. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonam błogosławieństwa palm i odczytam fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu oddamy też hołd i cześć św. Janowi Pawłowi II w kolejną rocznicę jego śmierci.
 6. Zbliża się Triduum Paschalne i Wielkanoc. W związku z tym proszę kilka chętnych osób o pomoc przy ubieraniu Bożego Grobu i Ciemnicy za tydzień o godz. 15.00.
 7. Dziś na mszę św. o godz. 12.00. zapraszam młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Po mszy św. spotkanie z ks. Rekolekcjonistą.
 8. Chcę bardzo podziękować za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: z ul. Korkowej, Irydowej, Grzybowskiej. Poselskiej, Kosiarzy, Bór, Jantarowej, Letniej i z ul. Witaminowej. Bardzo dziękuję osobom zbierającym te ofiary.
 9. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Łukasz Stępień z naszej parafii i Monika Ściebura z parafii Miedźno. Jeśli by ktoś wiedział o przeszkodach zaistniałych między tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu zgłosić to w kancelarii parafialnej.
 10. Wielkie podziękowania dla ks. Tadeusza Jarząbka za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.
 11. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę parafian z ul. Wypalani nr: 90 i 97.
 12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej jako dobrego przygotowania do zbliżających się świąt.