Ogłoszenia duszpasterskie 07-01-2018

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO  7 stycznia 2018

1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem.

3. Dziś po mszy św. o godz. 1200 odbędzie spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

4. Za tydzień na mszy św. o godz. 1200 odbędzie spotkanie formacyjne dla dzieci z klasy 3 szkoły katolickiej z ul. Górnej 12 przygotowujących się do sakramentu pierwszej komunii świętej.

5. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą.

Program kolędy:

Wypalanki prawa strona od kościoła

08 sty.  poniedziałek

Od godz. 900

Wypalanki lewa strona od kościoła

09 sty.  wtorek

Od godz. 900

Bór nr parzyste od nr 152 A, Wczasowa

i Biwakowa

10 sty.  środa

Od godz. 900

Dojazdowa, Bór numery nieparzyste

11 sty.  czwartek

Od godz. 900

Jantarowa

11 sty.  czwartek

Od godz. 1500

Grzybowska

12 sty. piątek

Od godz. 900

Bałtycka od ul. Wypalanki

12 sty. piątek

Od godz. 1400

Letnia od ul. Wypalanki

13 sty. sobota

Od godz. 900

Poręba od ul. Wypalanki i Letniskowa

15 sty. poniedziałek

Od godz. 1400

Barwna

16 sty. wtorek

Od godz. 1500

Wiatrakowa

17 sty. środa

Od godz. 1500

Piękna – zakończenie kolędy

18 sty. czwartek

Od godz. 1500

6. Dziękuję bardzo : Małgorzacie Zych, Beacie Błaszak, Jolancie Wewiór za posprzątanie kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.

7. W niedzielę 28 stycznia będziemy gościć w naszej parafii Ks. Arcybiskupa Wacława Depo – Metropolitę Częstochowskiego. Nasza wspólnota parafialna przeżywać będzie wtedy wizytację kanoniczną, która odbywa się co 5 lat w każdej parafii. Serdecznie zapraszam wszystkich wiernych do licznego udziału w mszach św. na których homilie wygłosi Ks. Arcybiskup. W programie spotkanie z Ks. Arcybiskupem po mszy św. o godz. 10.00 z Siostrami Żywego Różańca i Radą Parafialną.