Ogłoszenia duszpasterskie 31-12-2017

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  31 grudnia 2017

1. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

2. Dzisiaj pożegnamy 2017 rok i powitamy rok 2018. W ostatni dzień roku podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 16.00. Odśpiewamy uroczyste Te Deum za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. W tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw. świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Tego dnia Msze Święte w naszej parafii o godz. 10.00 i 12.00.

4. W środę, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki”.

5. W sobotę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte wg porządku niedzielnego. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2018, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy piątek od godz. 900 odwiedzę chorych z komunią św. Spowiedź pierwszo piątkowa od godz. 16.00.

7. Porządek kolędy w tym tygodniu jest następujący:
Zuchów 2 stycznia wtorek Od godz. 9.00
Poselska 3 stycznia środa Od godz. 9.00
Kusocińskiego 4 stycznia czwartek Od godz. 9.00
Wierchów 4 stycznia czwartek Od godz. 15.00

8. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę panie: Jolantę Wewiór, Małgorzatę Zych, Błaszak Beatę.