Ogłoszenia duszpasterskie 04-02-2018

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  4 lutego 2018

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia.

2. Już za nami czas wizytacji biskupiej w naszej parafii. Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo wygłosił Słowo Boże na wszystkich mszach św. niedzielnych. Spotkał się z Radą Parafialną i Siostrami Żywego Różańca a na mszy św. o godz. 12.00. pobłogosławił dzieci i rodziny.
Księdzu Arcybiskupowi serdecznie dziękujemy za wizytę, za dobre słowo i serdeczność jaką nam okazał, a nade wszystko za modlitwę w naszej intencji i ofiarowany nam czas.
Dziękuję bardzo Parafianom, którzy przybyli do naszej świątyni w niedzielę wizytacji biskupiej. Za serca otwarte i chętną pomoc oraz zaangażowanie w przygotowanie i przebieg uroczystości za przygotowanie kościoła i plebanii wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

3. W niedzielę, 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes łączymy się z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy.

4. Za tydzień na mszy św. o godz. 1200 spotkanie dla dzieci z naszej parafii przygotowujących się do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii św.

5. Dziś na godz. 1500 zapraszam kilka chętnych osób do rozbierania choinek i szopki. Szczególnie proszę o pomoc mężczyzn, gdyż będzie dużo wynoszenia ciężkich choinek.

6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej a szczególnie naszego katolickiego tygodnika Niedziela.

7. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę Panie: Annę Machura, Monikę Augustyn, Marzenę Małek.