Ogłoszenia duszpasterskie 04-03-2018

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  4 marca 2018

1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania.

3. Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszam na drogę krzyżową w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.30.

4. W czwartek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach. Kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

5. Dziś na mszy św. o godz. 1200 gościmy dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii św. ze szkoły katolickiej z ul. Górna 12.

6. Po dzisiejszej mszy św. o godz. 12.00. spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

7. Za tydzień na mszę św. o godz. 1200 zapraszam dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii św. z naszej parafii.

8. Wielka moja prośba do Pań o zebranie ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego.

9. Dziękuję bardzo Paniom: Teresie Ciura, Mirosławie Skalik, Henryce i Grzegorzowi Kurpios za posprzątanie kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.