Ogłoszenia duszpasterskie 06-10-2019

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 października 2019

  1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.
  2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
  3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych w tygodniu o godz. 16.30. a dzisiaj zapraszam na różaniec na godz. 16.00.
  4. Przypominam wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.
  5. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem ,, Wstańcie, chodźmy’!”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  6. Dziś na mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się wręczenie różańców dzieciom kl. 3 z naszej parafii i dzieciom ze szkoły katolickiej z ul. Górnej, przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. Następnie spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Spowiedź przed sakramentem bierzmowania w sobotę 12 października o godz. 9.00. Próba generalna w niedzielę 13 października po mszy św. o godz. 12.00.
  7. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła parafianom ul. Bałtyckiej i Barwnej. Dziękuję również osobom zbierającym te ofiary.
  8. Bardzo dziękuję czterem paniom za posprzątanie plebanii i przygotowanie jej na dzień odpusty parafialnego. Serdeczne Bóg zapłać.
  9. Bardzo dziękuję Parafianom z ul. Wierchów nr 9, 11, 15 i 20 za posprzątanie kościoła i kwiaty przed ołtarzem. Serdeczne Bóg zapłać. Za tydzień o posprzątanie kościoła i dekorację kościoła kwiatami proszę rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.