Ogłoszenia duszpasterskie 08-01-2023

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 8 stycznia 2023

  1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
  2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem.
  3. W niedzielę 15 stycznia będziemy gościć w naszej parafii Ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego. Nasza wspólnota parafialna przeżywać będzie wtedy wizytację kanoniczną, która odbywa się co 5 lat w każdej parafii. Serdecznie zapraszam wszystkich wiernych do licznego udziału w mszach św. na których homilie wygłosi Ks. Biskup. W programie spotkanie po mszy św. o godz. 10.00 z Siostrami Żywego Różańca, Radą Parafialną i Domowym Kościołem. Na mszy św. o godz.12.00. Koncert chóru Pochodnia.
  4. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę osoby z ul. Witaminowej numery 9, 11 i 8c.