Ogłoszenia duszpasterskie 08-11-2020

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 8 listopada 2020

1.  Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.  

2. Różaniec za zmarłych z wypominkami dziś i jutro o godz. 16.15.

3. Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 12 obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

4. Jutro 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i     Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

5. W przyszłą środę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości.  Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.

6. W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła. Wobec ograniczenia w liczebności wiernych mogących uczestniczyć w liturgii, jedna osoba na piętnaście metrów kwadratowych -w naszym kościele mogą być po przeliczeniu maksymalnie 30 osoby. Pamiętajmy o noszeniu maseczek w kościele.

7. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę parafian z ul. Korkowej numery: 6, 8 i 10.