Ogłoszenia duszpasterskie 09-02-2020

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 9 lutego 2020

  1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia.
  2. We wtorek, 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy.
  3. Z racji Światowego Dnia Chorych dziś zbiórka do puszek na Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL.
  4. Dziś po mszy św. o godz. 12.00 będzie spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
  5. Bardzo dziękuję tym osobom, które tydzień temu pomogły przy rozbierania choinek i szopki.
  6. Dziękuję bardzo parafianom z ul. Wypalanki nr 100, 94 i 78 za za posprzątanie kościoła i kwiaty przed ołtarzem. Serdeczne Bóg zapłać.
  7. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Paulina Mąka z naszej parafii i Bartosz Braksator z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie – zapowiedź pierwsza. Jeśli by ktoś wiedział o przeszkodach zaistniałych między tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu zgłosić to w kancelarii parafialnej.