Ogłoszenia duszpasterskie 12-01-2020

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 12 stycznia 2020

 1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem.
 3. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Program kolędy:
  Dojazdowa, Bór numery nieparzyste * 13 stycznia poniedziałek * od godz. 9.00
  Barwna * 13 stycznia poniedziałek * od godz. 15.00
  Grzybowska * 14 stycznia wtorek * od godz. 9.00
  Jantarowa * 14 stycznia wtorek * od godz. 15.00
  Bór numery parzyste od numeru 152 A, Wczasowa i Biwakowa * 15 stycznia środa * od godz. 9.00
  Piękna i Wiatrakowa * 16 stycznia czwartek * od godz. 14.00
  Poręba od ul. Wypalanki * 17 stycznia piątek * od godz. 14.00
  Letnia * 18 stycznia sobota * od godz. 9.00
  Wierchów – zakończenie kolędy * 20 stycznia poniedziałek * od godz. 15.00