Ogłoszenia duszpasterskie 20-10-2019

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 października 2019

  1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.
  2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
  3. W intencjach misyjnych będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństw różańcowych codziennie o godz.16.30.
  4. Składam podziękowanie wszystkim osobom z naszej wspólnoty parafialnej, którzy byli obecni na naszym odpuście parafialnym ku czci św. Jadwigi Śląskiej.
  5. Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Na stoliku wyłożone są kartki na tzw. wypominki. Pamiętajmy o naszych zmarłych w osobistych modlitwach i polecajmy ich modlitwom Kościoła.
  6. Dziś niedziela liczenia wiernych. Na różaniec zapraszam dziś o godz. 16.00.
  7. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.
  8. Dziękuję bardzo rodzicom młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania za posprzątanie kościoła, kwiaty przed ołtarzem i dar ołtarza dla naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać.
  9. Rozpoczynamy kolejny rok formacyjny przygotowujący kolejną grupę młodzieży do sakramentu bierzmowania. Za tydzień na mszę św. o godz. 12.00. zapraszam klasę 6, 7 i 8. Pierwsze spotkanie informacyjne i zapisy po mszy św.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.