Ogłoszenia duszpasterskie 21-03-2021

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          21 marca 2021

1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.30.

3. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej- rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy.

4. Zbliża się Triduum Paschalne i Wielkanoc. W związku z tym proszę kilka chętnych osób o pomoc przy ubieraniu Bożego Grobu i Ciemnicy za tydzień o godz. 15.00.

5. Chcę bardzo podziękować za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: z ul. Korkowej, Irydowej, Grzybowskiej. Dziękuję osobom zbierającym te ofiary.

6. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę parafian z ul. Wierchów nr: 9, 11,15 i 20.