Ogłoszenia duszpasterskie 22-01-2023

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 stycznia 2023

  1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
  2. Dziś Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek napisał w Liście Apostolskim ,,Aperruit illis” – ,,Ustanawiam 3 Niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego. Wraz z Niedzielą Słowa Bożego od 2008 r. organizowany jest w Polsce Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
  3. W środę przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Prośmy w tym dniu o łaskę nawrócenia i przemiany dla nas wszystkich. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary.
  4. Ogłoszenie społeczne