Ogłoszenia duszpasterskie 23-01-2022

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 stycznia 2022

  1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
  2. W najbliższy wtorek w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.
  3. Za tydzień po mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
  4. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę osoby z ul. Bór numery 152A, 158, 162, 175 i z ul. Dojazdowej numer 6.
  5. Dziękuje bardzo tym wszystkim, którzy włączyli się do akcji zbiórki elektrośmieci w ostatni czwartek przez firmę Green Office Ecologic.