Ogłoszenia duszpasterskie 24-01-2021

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 stycznia 2021

  1. Dziś Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek napisał w Liście Apostolskim ,,Aperruit illis” – ,,Ustanawiam 3 Niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego. Wraz z Niedzielą Słowa Bożego od 2008 r. organizowany jest w Polsce Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego.
  2. Jutro przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Prośmy w tym dniu o łaskę nawrócenia i przemiany dla nas wszystkich. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary.
  3. Dziękuję bardzo Panu Jerzemu Orzełek za odśnieżenie parkingu przed kościołem. Serdeczne Bóg zapłać.
  4. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę osoby ul. Witaminowej numery:1, 2, 3a, 5/7.