Ogłoszenia duszpasterskie 24-10-2021

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             24 października 2021

1. Niewidomy żebrak Bartymeusz jest dla nas wzorem, jak należy usilnie prosić Pana Jezusa w naszych modlitewnych błaganiach. Nie zrażał się opinią innych ludzi, którzy chcieli go uciszyć, bo miał żywą wiarę. Pan Jezus nie pozostaje nigdy obojętny na nasze wołanie z wiarą.

2. Składam podziękowanie wszystkim osobom z naszej wspólnoty parafialnej, którzy byli obecni na naszym odpuście parafialnym ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w liturgię i przygotowanie tego wielkiego dla naszej wspólnoty dnia. W Tygodniku Niedziela jest artykuł pani Beaty Pieczykura o odpuście i jubileuszu 30 lecia erygowania naszej parafii. Tytuł artykułu ,,Mała i odpowiedzialna wspólnota.” Zachęcam do zakupu tego numeru katolickiego tygodnika. Będzie to piękna pamiątka naszej parafialnej uroczystości.

3. Za tydzień po mszy św. o godz. 12.00.  spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

4. Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Na stoliku wyłożone są kartki na tzw. wypominki. Pamiętajmy o naszych zmarłych w osobistych modlitwach i polecajmy ich modlitwom Kościoła.

5. Wielka moja prośba o zebranie ofiar na ogrzewanie kościoła.

6. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Monika Rak. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.