Ogłoszenia duszpasterskie 31-10-2021

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           31 października 2021

1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.

2. Jutro przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane o godz. 8.00. i 10.00. Nie ma mszy św. o godz.12.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

3. Tradycyjnie już od 1 listopada rozpoczyna się czas naszej szczególnej modlitwy za zmarłych. Polecamy miłosierdziu Bożemu tych, którzy przekroczyli już bramę śmierci, a szczególnie naszych parafian, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.

4. We wtorek 2 listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli  tak zwanym Dzień Zaduszny. Różaniec za zmarłych z wypominkami rozpoczniemy o godz. 16.15. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godz. 15.30. do godz. 16.15.  Wyjazd do chorych w piątek od godz. 8.30.

6. Dziś po mszy św. o godz. 12.00. spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.

7. Dziękuję bardzo rodzinom Maszkowski, Adamkiewicz, Bartelak i Tamborowski za chryzantemy, które posłużą do dekoracji na uroczystość Wszystkich Świętych i tydzień modlitw za zmarłych z naszych rodzin. Pani Annie Szczepańczyk dziękuję za kwiaty ze swojego ogrodu, które zdobią ołtarz Matki Bożej.

8. Dziękuję za ofiary na ogrzewanie kościoła z ulic: Poselska i Kusocińskiego. Dziękuję osobom zbierającym te ofiary.

9. We wtorek pożegnaliśmy śp. Monikę Rak z domu Świątek – młodą żonę i matkę. Rodzinie składamy wielkie wyrazy współczucia i pamiętamy o naszej modlitwie. W tych trudnych chwilach oprócz wsparcia duchowego i modlitewnego chcemy tę rodzinę wspomóc również materialnie. Przez cały miesiąc listopad będzie wystawiona puszka do której będziemy mogli wrzucać nasze ofiary, które będą wsparciem dla tej rodziny.