Ogłoszenia duszpasterskie 24-11-2019

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 24 listopada 2019

  1. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.
    Podczas wszystkich Mszy Świętych odnawiamy dziś akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.
  2. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To ruch katolików świeckich zmierzający do wprowadzania wartości chrześcijańskich w życie publiczne.
  3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
  4. Dziś o godz. 12.00. msza św. dla dzieci z kl. 3 z naszej parafii i ze szkoły katolickiej przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci otrzymają książeczki do nabożeństwa.
  5. Za tydzień o posprzątanie kościoła proszę parafian z ul. Zuchów nr 21b, 22a,26 i 30.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.